I fastigheten Parollen som ligger ett stenkast från Stångån har vi anpassat lokaler åt Sonark arkitektbyrå. Det blev många utmanande och roliga lösningar överallt i kontoret och vi tackar fastighetsägaren för förtroendet att få hålla i byggnationen.