Välkomna till ByggOm – er lokala byggpartner i Linköping!

Ett företag med erfarenhet

ByggOm Linköping AB har funnits sedan 1978 och har mer än 40 års erfarenhet till Er service. Vår främsta målsättning är total öppenhet och ärlighet i alla led av byggprocessen.

Ett företag med erfarenhet

En flexibel samarbetspartner

ByggOm Linköping AB är ett lokalt byggföretag som till största delen utför byggnation i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder åt fastighetsägare och förvaltare. Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi dig som kund trygghet genom hela byggprocessen. Vår byggserviceavdelning kan med kort varsel åta sig olika typer av servicejobb. Tex försäkringsskador, ramavtal på mindre entreprenader etc. Välkomna att kontakta oss!

Med fokus på att göra rätt

ByggOm Linköping AB eftersträvar att leverera byggtjänster av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov, krav och förväntningar samt svarar mot myndigheternas krav. Vår grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser, begränsa negativ miljöpåverkan och skapa en god och säker arbetsplats.

Med fokus på att göra rätt

Senaste nytt