Välkomna till Bygg OM – er lokala byggpartner i Linköping!

Ett företag med erfarenhet

Bygg OM Linköping AB har funnits sedan 1978 och har mer än 30 års erfarenhet till Er service. År 2014 tog Stefan Engström och Richard Krantz över ägarehatten för företaget. Vår främsta målsättning är total öppenhet och ärlighet i alla led av byggprocessen.

Om företaget
Ett företag med erfarenhet

En flexibel samarbetspartner

Bygg OM Linköping AB är ett lokalt byggföretag som till största delen utför byggnation i kommersiella lokaler, fastigheter och bostäder åt fastighetsägare och förvaltare. Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi dig som kund trygghet genom hela byggprocessen. Vår byggserviceavdelning kan med kort varsel åta sig olika typer av servicejobb. Tex försäkringsskador, ramavtal på mindre entreprenader etc. Välkomna att kontakta oss!

Om våra tjänster

Med fokus på att göra rätt

Bygg OM Linköping AB eftersträvar att leverera byggtjänster av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov, krav och förväntningar samt svarar mot myndigheternas krav. Vår grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser, begränsa negativ miljöpåverkan och skapa en god och säker arbetsplats.

Om kvalitet och miljö
Med fokus på att göra rätt

Senaste nytt

Om företaget

Tjänster Tjänster

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö Kvalitet/miljö

Nyheter

Kontakt Kontakt