Salam livs och ByggOm har skrivit kontrakt på uppförande av en ny lagerbyggnad innehållande kontor, omlastningsplats samt kyl och frysrum för livsmedel. Totalt BTA 1500 kvm och byggstart beräknas till oktober 2022.