Välkomna att kontakta oss för ett personligt möte!

Richard Krantz

Richard Krantz
Ägare/VD

Stefan Engström

Stefan Engström
Ägare/Kalkylansvarig

Christina Vårdstedt

Christina Vårdstedt
Kontors- och ekonomiansvarig

Team

Henrik Krantz
Systemansvarig

Team

Jimmy Kullberg
Projektchef

Mobil: 0720-925450
E-mail: jimmy@byggomab.se

Patrik Randström

Patrik Randström
Projektledare/
Arbetsledare

Anders Källström
Projektledare/
Arbetsledare