Välkomna att kontakta oss för ett personligt möte!

Richard Krantz

Richard Krantz
Ägare/VD

Stefan Engström

Stefan Engström
Ägare/Kalkylansvarig

Christina Vårdstedt

Christina Vårdstedt
Kontors- och ekonomiansvarig

Mikael Sönner

Mikael Sönner
Projektledare/
Arbetsledare

Patrik Randström

Patrik Randström
Projektledare/
Arbetsledare

Kenth Edelönn

Kenth Edelönn
Projektledare/
Arbetsledare

Anders Källström
Projektledare/
Arbetsledare