Om företaget2018-08-12T18:03:16+02:00

Om företaget

BYGGOM LINKÖPING AB har funnits sedan 1978 och har mer än 30 års erfarenhet till Er service. År 2014 tog Stefan Engström och Richard Krantz över ägarehatten för BYGGOM LINKÖPING AB.

BYGGOM LINKÖPING AB har som målsättningen att vara ett modernt företag som ligger i framkant med utvecklingen. Ett företag med ordning och reda som använder moderna verktyg vilket supporterar verksamheten att uppnå bästa resultat, för våra medarbetare såväl som för våra kunder. Vårt arbetssätt gentemot våra kunder är att ha ett öppet klimat från beställning till godkänd slutbesiktning.

Vårt motto

Är att serva våra kunder att känner sig trygga igenom hela affären. Våra kunder ska känna att BYGGOM LINKÖPING AB är en trovärdig och lojal samarbets-partner där kunden får en nära och långsiktig relation. Lika viktigt anser vi att det är att ha medarbetare som har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt såväl med glädje och en god kamratskap.

Vi är företaget som levererar våra projekt med kvalitet, ansvar och resultat, vi ansvarar för projekten från ide till verklighet.

Miljöpolicy

BYGGOM LINKÖPING AB eftersträvar ett hållbart företagande; Ekonomi, Miljö och Socialt ansvar.

Vårt företags grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan.  Vi vill utföra våra byggnationer så att miljö och kulturvärden bevaras och befrämjas.

Detta innebär att vi ska:

  • Hålla kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda anställda.
  • Följa regeringens anvisningar, lagar och förordningar.
  • Att i första hand undvika att restprodukter uppkommer och i andra hand sortera dessa så att återanvändning eller återvinning underlättas.
  • Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Detta säkerställer vi genom att:

  • Årligen sätta upp nya övergripande och detaljerade mål samt följa upp dessa så att en ständig förbättring säkerställs.
  • Hålla oss uppdaterade genom utbildning inom vårt område både internt och externt.
  • Samarbeta med kompetenta aktörer inom hållbart företagande, ekonomi, miljö och socialt ansvar.

En glad kund är en nöjd kund