Om företaget

Er smarta samarbetspartner inom bygg.

ByggOm Linköping AB har funnits sedan 1978 och har mer än 40 års erfarenhet till Er service. Vi började som ett mindre traditionellt byggföretag där både privata kunder, fastighetsägare och företag har varit grunden. De sista tio åren har vi inriktat oss mer mot kommersiella fastighetsbolag och företag. Den privata marknaden ligger kvar som ett mindre komplement. Idag är vi drygt 60 anställda med gedigen yrkeskunskap inom trä, mur, plattsättning och betong.

Vi är företaget som levererar våra projekt med kvalitet, ansvar och resultat.

Vi tar ansvar för våra projekt från idé till verklighet. Det är av största vikt att våra kunder känner sig trygga genom hela affären och på så sätt uppnår vi vår vision med nära och långsiktiga relationer. Genom att kvalitetssäkra att våra byggtjänster tillgodoser avsedd funktion samt uppfyller de krav och förväntningar som myndigheterna, kunden och vi själva ställer på oss skall vi vara vår kunds bästa alternativ i valet av entreprenör.

Vår affärsidé

”ByggOm Linköping AB vill driva ett modernt företag som ligger i framkant med utvecklingen. Vi har ordning och reda samt moderna verktyg som supporterar vår verksamhet och skapar lönsamhet i både faktiska kostnader såväl som tidsbesparing. Vi vill ha ett hållbart företagande inom ekonomi, verksamhet och all vår personal. Vårt arbetssätt mot beställare är att ha ett öppet klimat inom både ekonomi och genomförande.

Vi är företaget som levererar våra projekt med kvalitet, ansvar och resultat. Vi ansvarar för projekten från idé till verklighet. Vi vill att våra kunder känner sig trygga igenom hela affären, att kunden känner att ByggOm Linköping AB är en trovärdig och lojal samarbetspartner där kunden får en nära och långsiktig relation. Likväl som med våra medarbetare vill vi ge förutsättningar att utföra sitt arbete med glädje och ett gott kamratskap.

En glad kund är en nöjd kund.

ByggOm Linköping AB är ett byggföretag vars främsta målsättning är total öppenhet och ärlighet i alla led av byggprocessen. Vårt samverkanskoncept med motiverade och engagerade medarbetare, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet skall göra att kunden känner samma trygghet i våra åtaganden och vår organisation som om det vore en del av sin egen.”