Det börjar grävas i Torsviken där vi fått uppdraget att uppföra 18 bostäder åt OBOS Bostadsutveckling AB.

Tillsammans uppför vi brf Trivsamheten innehållande 4 parhus och 10 radhuslägenheter.

Byggnationen skall vara färdig vecka 51 – 2022.

På bilden nedan ser ni ByggOm:s ledningsgrupp ta det symboliska ”första spadtaget” för ByggOm:s räkning!