De utvändiga arbetena består nu av fasad och skärmtak samt ramp och parkering på taket. Inte alla bilar som har utsikt över Roxen, det ni!