Vi har fått i uppdrag av Klövern att på Attorpsgatan, Tornby, anpassa nya lokaler åt Leanlink.