Som en del i vårt samarbete med Svensk Husproduktion gjorde delar av ByggOm ett studiebesök i deras husfabrik i Bromölla. Det var mycket intressant att se tillverkningen av de delar som skall monteras i Fyrby.