På uppdrag av Newsec så bygger vi just nu om och anpassar nya kontorslokaler i kv Dolken för ny hyresgäst BONAVA (fd NCC bostad).