Vi har av Myresjöhus/OBOS fått i uppdrag att i Kneippen, Norrköping uppföra 23 st nya lägenheter.

Projektet startar v45 och byggtiden beräknas till 12 mån.