Vi skall på uppdrag av Linköpings Stål AB, under våren 2017 bygga om och anpassa en ny kundentré.