Vi har fått i uppdrag att anpassa kontorslokaler för Taxicaller.

Adressen är Diskettgatan 11 och vår beställare är Klövern.