Vi har återigen fått förtroendet av IKEA att låta oss utföra ombyggnationer i deras lokaler.

Denna gång skall vi bla byta golv på garderob- och byråavdelningen.