I höst startar etapp 5 i Stockholm, VEGA där vi för Kärnhems räkning uppför totalt 95 st lägenheter.