Bygget fortsätter på Harvestad, vår kompetenta platschef ihop med snickare håller tidsplanen och har en tät kommunikationen med kund.