Bygget av ett exklusivt utställningsgarage åt privatperson börjar bli klart. På bilden våra stolta och duktiga snickare.