På uppdrag av Klövern, så anpassar vi i Tannefors en befintlig fastighet till ny vårdcentral.