Vi har fått i uppdrag av LE Lundbergs fastighets AB att anpassa nya kontorslokaler åt Bengt Dahlgren AB.

Projektet startade i sommar och inflyttning blir under hösten.