Vi har av Castellum, fått förtroendet att anpassa lokaler åt Combitech i Vita huset, Mjärdevi.

Projektet innefattar att bla höja säkerhetsklasser på väggar och kommer pågå under hösten.